hello world!

Vi gir gaver til grupper av mennesker i Trondheim og omland - med omsorgsbehov, herunder vanskeligstilte familier, enslige kvinner og barn.

Gavemidler

For beboere i Trondheim og omland

Gavemidler

Stiftelsen gir gavemidler til grupper av mennesker med omsorgsbehov, fortrinnsvis barn, enslige kvinner og vanskeligstilte barnefamilier med tilhørighet til Trondheim og omland, herunder alle som sognet til den tidligere fødselsklinikken i Trondheim. Stiftelsen dekker tiltak som ikke automatisk dekkes av det offentlige hjelpeapparatet.

Grupper som sogner til Trondheim og omegn
Helsebehov som ikke dekkes av det offentlige
Fordelsvis enslige mødre og barn
Økonomisk umulig å opprettholde livskvalitet

Søkeprosess

Send oss søknad om gavemidler med vårt kontaktskjema.

Stiftelsen
GavemidlerHistorien
Kontakt