hello world!

E C Dahls Stiftelse er en ideell stiftelse opprettet med grunnlag i Generalkonsul Erich Christian Dahls testament av 30. januar 1878. Stiftelsens hovedformål er å yte bidrag til beste for en større krets av mennesker med omsorgsbehov, så vel fysiske som psykiske, med tilhørighet til Trondheim med omland. Stiftelsen har et særlig ansvar overfor barnefamilier, spesielt barn og kvinner.

E C Dahls Stiftelse

Org. nr. 975 786 706

Forretningsadresse:
c/o Formue Accounting AS
Thomas Angells gate 8
7011 Trondheim

Gavemidler

Stiftelsen gir gavemidler til grupper av mennesker med omsorgsbehov, fortrinnsvis barn, kvinner og barnefamilier med tilhørighet til Trondheim og omland. Stiftelsen dekker tiltak som ikke automatisk dekkes av det offentlige hjelpeapparatet.

Les mer om våre gavemidler

Historien om Erich Christian Dahl

Erich Christian Dahl har hatt enorm betydning for byutvikling, næringsutvikling, kulturtilbud og tryggere helsestell i Trondheim og Trøndelag. Historiker Daniel Johansen har skrevet artikler som viser flere sider av mannen og hans ambisjoner.

Les artiklene
Stiftelsen
GavemidlerHistorien
Kontakt